Wenlafaksyna


Wenlafaksyna jest lekiem antydepresyjnym z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Używana jest głównie do leczenia depresji, lęków i zaburzeń paniki. Hamuje wychwyt serotonin i noradrenaliny w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju. Przeciwwskazana jest dla osób z nadwrażliwością na wenlafaksynę lub dowolny inny składnik leku.